NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Kontakt

            Sídlo SKI  :Adlerova 4., PSČ 040 22 Košice

            štatutárny zástupca:

             RNDr. Monika Bérešová, riaditeľ

            Tel/fax:  055/ 671 01 82

            E-mail: beresova@skrin.sk


            Základnými organizačnými súčasťami Strediska krízovej intervencie  v súčasnosti sú tieto zariadenia:


-          Krízové  stredisko (KS)

      vedúci : PaedDr. Danuše Kurucová

      Adresa: Adlerova 4, PSČ 040 22 Košice

      tel.:  055/ 671 25 56

      e-mail: kurucova@skrin.sk


-          Zariadenie núdzového bývania (ZNB)

vedúci: Bc. Katarína Lukačková

Adresa:  Adlerova   4, 040 22  Košice

tel: 055/671 04 04

e- mail: lukackova@skrin.sk

 

-          Krízové stredisko Čaňa

Vedúci: PaedDr. Danuše Kurucová

Kontaktná osoba:  Jana Drotárová

Adresa: 044 04 Čaňa,  Osloboditeľov 174

tel: 055/699 95 39

e- mail: kurucova@skrin.skÚseky SKI ktoré plnia úlohy v oblasti ekonomicko-prevádzkových činností a odborných služieb sú:

-         ekonomicko-prevádzkový úsek

vedúci: Mgr. Adriana Gorelová

tel: 055/ 671 04 04

e-mail: gorelova@skrin.sk


Zamestnanci týchto úsekov sídlia na Adlerovej 4 v Košiciach vo vyčlenených priestoroch panelového domu na 2. poschodí.    

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie