NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Zákazka s názvom ,,Oprava motoroveho vozidla Skoda Fabia Combi pred STK a EK"Zákazka s názvom
REGINA - zadáva zákazku ,,Oprava motoroveho vozidla Skoda Fabia Combi pred STK a EK"
Zákazka s názvom ,,Dodanie materiálno technického vybavenia priestorov...
REGINA - zadáva zákazku ,,Dodanie materiálno technického vybavenia priestorov na výkon odbornych metód práce, odbornych činností Krizového strediska" REGINA DSS Kráľovce"
Zákazka s názvom "Inžinierska činnost' pre vydanie stavebného povolenia ..."
REGINA - zadáva zákazku, "Inžinierska činnost' pre vydanie stavebného povolenia vrátane prorokovania projektovej dokumentácie s dotknutymi orgánmi a organizaciami pre stavbu REGINA - DSS Kráľovce"
Zákazka s názvom "Dodávka xerografickeho papiera, tonerov" s
REGINA - zadáva zákazku, "Dodávka xerografickeho papiera, tonerov"
Zákazka s názvom ,,Dopracovanie projektovej dokumentácie k zvyšeniu energetickej efektivnosti objektov DSS Král'ovce"
REGINA - zadáva zákazku ,,Dopracovanie projektovej dokumentácie k zvyšeniu energetickej efektivnosti objektov DSS Král'ovce"
Zákazka s názvom "Dodávka čistiacich prostriedkov pre DSS"
REGINA - zadáva zákazku "Dodávka čistiacich prostriedkov pre DSS"
Zákazka s názvom "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov"
REGINA - zadáva zákazku "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov"
Zákazka s názvom: "Úprava vody"
Stredisko krízovej intervencie zadáva zákazku s názvom: "Úprava vody"
Súhrná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2014
Súhrná správa o zákazkách v zmysle par.9., odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z není neskorších predpisov za II. štvrťrok 2014
Vypracovanie projektovej dokumentácie k zvýšeniu energetickej efektívnosti objektov - SKI Kráľovce a SKI Čaňa
Zákazka - "Vypracovanie projektovej dokumentácie k zvýšeniu energetickej efektívnosti objektov - SKI Kráľovce a SKI Čaňa"
NOVA web stránka
ski.vucke.sk
čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie