NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
REGINA - zadáva zákazku s názvom: "Dodanie nového farebného multifunkčného zariadenia so skenerom a tlačiarňou aj formátu A3"
REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce zadáva zákazku s názvom: "Dodanie nového farebného multifunkčného zariadenia so skenerom a tlačiarňou aj formátu A3"
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku "Dodávka pracích prostriedkov pre REGINA – DSS Kráľovce"
REGINA - DSS Kráľovce zadáva zákazku "Dodávka pracích prostriedkov pre REGINA – DSS Kráľovce" s predpokladanou hodnotou 5000,00 EUR.
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku "Dodávka čistiacich prostriedkov, špeciálnych pomôcok na upratovanie a hygienu"
REGINA - DSS Kráľovce zadáva zákazku "Dodávka čistiacich prostriedkov, špeciálnych pomôcok na upratovanie a hygienu pre REGINA – DSS Kráľovce" s predpokladanou hodnotou 5000,00 EUR.
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov"
REGINA - DSS Kráľovce zadáva zákazku "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre REGINA – DSS Kráľovce" s predpokladanou hodnotou 24 200,00 EUR.
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku „Dodávka hrubého tovaru pre REGINA – DSS Kráľovce"
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku „Dodávka hrubého tovaru pre REGINA – DSS Kráľovce" s predpokladanou hodnotou 18 500,- € bez DPH.
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku „Dodávka mlieka, mliečych výrobkov a vajec pre REGINA – DSS Kráľovce"
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku „Dodávka mlieka, mliečych výrobkov a vajec pre REGINA – DSS Kráľovce" s predpokladanou hodnotou 18 200,- € bez DPH.
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku „Dodávka sterilizovaného tovaru pre REGINA – DSS Kráľovce"
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku „Dodávka sterilizovaného tovaru pre REGINA – DSS Kráľovce" s predpokladanou hodnotou 12 000,- € bez DPH.
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA – DSS Kráľovce
REGINA – DSS Kráľovce zadáva zákazku „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA – DSS Kráľovce – objekt SO 003 – kotolňa s predpokladanou hodnotou 69 400,- € bez DPH.
Zákazka s názvom ,,Oprava motoroveho vozidla Skoda Fabia Combi pred STK a EK"Zákazka s názvom
REGINA - zadáva zákazku ,,Oprava motoroveho vozidla Skoda Fabia Combi pred STK a EK"
Zákazka s názvom ,,Dodanie materiálno technického vybavenia priestorov...
REGINA - zadáva zákazku ,,Dodanie materiálno technického vybavenia priestorov na výkon odbornych metód práce, odbornych činností Krizového strediska" REGINA DSS Kráľovce"
Zákazka s názvom "Inžinierska činnost' pre vydanie stavebného povolenia ..."
REGINA - zadáva zákazku, "Inžinierska činnost' pre vydanie stavebného povolenia vrátane prorokovania projektovej dokumentácie s dotknutymi orgánmi a organizaciami pre stavbu REGINA - DSS Kráľovce"
čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie