NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012
Por.č. Predmet zákazky Uchádzač Hodnota zákazky
1.

Dodávka chleba, pečiva Krízové stredisko Čaňa

BPS Company, s.r.o., Košice

1108,98 EUR

2.

Dodávka ovocia a zeleniny Krízové stredisko Čaňa

Mária Sokoliová, Čaňa

1969,60 EUR

3.


Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Krízové stredisko Čaňa

MVDr. Jozef Sándor Mäso-údeniny Čaňa

2972,40 EUR

4.


Dodávka potravín pre Krízové stredisko Čaňa

SELLER RC, s.r.o., Čaňa

6092,30 EUR

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie