NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2011
Por.č. Predmet zákazky Uchádzač Hodnota zákazky
1.

Maľovanie bytov ZNB Košice

Jozef Bala –JO-BA Košice

1604,15 EUR

2.

Oprava strechy KS+ZDSOD Čaňa

Peter Hreško-HOPER Košice

1646,52 EUR

3.


Dodávka čistiacich a 

hygienických potrieb pre SKI

Rempo Univers , s.r.o.,Košice

6873,90 EUR

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie