NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2011

za Stredisko krízovej intervencie, Adlerova 4, Košice

           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako  1 000 EUR:


        Predmet zákazky

       Hodnota zákazky v

                   EUR

         Názov uchádzača

Nákup stravovacích poukážok

              30 000,00

SODEXO PASS SR, s.r.o.,

Bratislava

Dodávka chleba a pečiva pre

Krízové stredisko, Adlerova 4,

Košice

                2 183,44

CHOFAM, s.r.o., Košice

Dodávka potravín pre Krízové

Stredisko, Adlerova 4, Košice

                7 161,83

LABAŠ, s.r.o., Košice

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie